Aktuálne vydanie časopisu Architektúra & urbanizmus mapuje vplyvy výpočtových technológii a digitalizácie architektonických nástrojov na súčasnú architektonickú prax a výskum (nielen) v strednej Európe. Editori čísla Imro Vaško a Shota Tsikoliya v predstavia spektrum výskumov a projektov, ktoré sa nezameriavajú len na možnosti použitia výpočtových nástrojov, ale ktoré by bez nich vôbec nemohli vzniknúť, či by prinajmenšom vyzerali úplne inak. V diskusii so šéfredaktorkou časopisu Henrietou Moravčíkovou sa pokúsia objasniť, ako súčasné poňatie sveta, ako otvoreného dynamického systému, mení architektonické uvažovanie. Dotknú sa otázok, ako napríklad, čo znamenajú v dnešnom architektonickom výskume a praxi otvorené systémy, mäkké systémy, generatívne procesy či bottom-up metódy a aký je ich potenciál pre rozšírenie poznania a riešenia reálnych výziev nášho sveta.


Imrich Vaško vedie ateliér A III na VŠUP v Prahe. Po návrate z Fulbright Scholarship na Yale University založil na VŠVU v Bratislave Laboratórium architektúry. Pôsobil ako hosťujúci profesor na Rhode Island School of Design. Prednášal a bol kritikom na Columbia University, Pratt Institute, RICE, Cornell University, CCNY, Universität für angewandte Kunst a Akademie der bildenden Künste vo Viedni. Spoluorganizoval medzinárodné architektonické podujatia s Danielom Libeskindom, Gregom Lynnom, Monikou Mitášovou, Marianom Zervanom a mnohými ďalšími. Spolupracoval s Janom Taborom a Wolf D. Prixom na projekte WI:BRA. Venuje sa konceptuálnej a vizionárskej architektúre, urbanizmu, inštaláciám a zaoberá sa tendenciami stredoeurópskej architektúry a paralelného modernizmu.


Shota Tsikoliya pôsobí ako odborný asistent v štúdiu A III a v rámci medzinárodného programu CIEE prednáša Science, Engineering Technology in the Global Architectural Design. vyštudoval Univerzitu v Stuttgarte a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Prahe. Je spoluzakladateľom architektonického ateliéru Collarch. Vedie a spoluorganizuje rôzne workshopy zamerané na inovatívne technológie v architektúre. Je editorom aktuálne vydanej publikácie Akademické platformy výpočetního navrhování kde porovnáva výsledky pražských ateliérov MOLAB na FA ČVUT a A III na VŠUP s výskumnými platformami európskych architektonických škôl.V rámci medzinárodného programu CIEE vedie ateliér Global Architectural Design na ARCHIP v Prahe.


Henrieta Moravčíková hlavná redaktorka časopisu Architektúra & Urbanizmus, vedúca Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV v Bratislave. Pôsobí ako profesorka pre dejiny a teóriu architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Je predsedníčka slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO zaoberajúcej sa výskumom a ochranou dedičstva moderného hnutie. Je autorkou radu knižných a časopiseckých publikácii vydaných doma a v zahraničí ako Architektúra Slovenska v 20. storočí, Bratislava atlas sídlisk, či Architekt Friedrich Weinwurm. Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry.

Podujatie sa koná aj vďaka finančnej podpore agentúry VEGA (projekt č. 2/0074/17) a agentúry APVV (projekt č. 16 0584).

 

HISTÓRIA

 

A&U talks

Prednáška a diskusia k novému vydaniu časopisu Architektúra & urbanizmus / 52 / 2018 / 1 – 2


Jan Šlemr - POKRAČOVANIE ERÓZIE STARÝCH PORIADKOV ALEBO ZROD NOVEJ DOKTRÍNY?


Streda, 7. 11. 2018 o 18:00, Art Books Coffee, Baštová 6, Bratislava


Aká je hodnotová orientácia a aké sú praktické metódy dnešných územných a mestských plánovačov v Českej republike? Čo sa zmenilo počas postsocialistickej spoločensko-ekonomickej transformácie? V rámci nového formátu prezentácií a diskusií vybraných príspevkov časopisu Architektúra & Urbanizmus na to odpovie Jan Šlemr, teoretik urbanizmu a územného plánovania z Českej zemědělskej univerzity v Prahe. V rozhovore so šéfredaktorkou časopisu Henrietou Moravčíkovou sa však dotknú aj slovenskej scény a nevyhnú sa ani otázkam o aktuálnej pozícii odborníkov v procese plánovania a výstavby českých a slovenských miest a obcí.  
A&U talks: nový diskusný formát Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV, ktorý prostredníctvom pozvaných domácich a zahraničných hostí predstaví širokej verejnosti aktuálne výskumy publikované na stránkach časopisu Architektúra & urbanizmus.

Podujatie sa koná aj vďaka finančnej podpore agentúry VEGA (projekt č. 2/0074/17) a agentúry APVV (projekt č. 16 0584).

facebookartbookscoffee.sk