A&U, LI, 2017, 3 – 4

 126 – 143

Gergely Hory, Melinda Benkő
URBÁNNY PRIESTOR MIGRAČNEJ KRÍZY: ANALÝZA PRIESTOROVÉHO VÝVOJA NEOFICIÁLNEHO TRANZITNÉHO TÁBORA V HISTORICKOM CENTRE BUDAPEŠTI

 144 – 161

Dita Dvořáková
ČESKÁ DEBATA O REGIONÁLNÍM PLÁNOVÁNÍ V LETECH 1945 – 1948. TECHNOKRATICKÉ VERSUS PŘÍRODĚ BLÍZKÉ PŘÍSTUPY V KONTEXTU SPOLEČENSKÉ TRANSFORMACE

162 – 175

Katarína Haberlandová
NOVÁ BRATISLAVA JOSEFA MAREKA

176 – 197

Veljko Radulović, Sanja Paunović Žarić
KONTEXT V DIELACH NIKOLU DOBROVIĆA PRE LOKALITU HERCEG NOVI

198 – 209

Ana Nikezić, Marija Zečević
KRITICKÝ POTENCIÁL „TOTÁLNYCH INŠTALÁCIÍ“ – LOGIKA ILYU KABAKOVA

FORUM 

210 – 218

Pavol Brezina, Lucia Šutková, Peter Zaťko
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI BAUMHORNOVÝCH SYNAGÓG NA SLOVENSKU

219 – 225

Eva Borecká
HANS KARL STARK: POZNÁMKY K MEDZIVOJNOVEJ ARCHITEKTONICKEJ TVORBE

RECENZIE 

226 – 230

Peter Michalovič
FENOMÉN VLADIMÍR DEDEČEK

231 – 233

Michal Janák
JEDNA EURÓPA

 234 – 235

Zdeno Kolesár
SUVERÉNNA RUTINA MEDZI JARMOKOM A UMENÍM

236 – 239

Agnes Dudych, Jovana Vukcevic
OD PLÁNOVANÉHO K NEPLÁNOVANÉMU MESTU: VYROVNÁVANIE SA S NEISTOTOU V MESTSKOM VÝVOJI?