A&U, L, 2016, 1 – 2

2 – 3

Henrieta Moravčíková
EDITORIÁL

4 – 17

Ján Legény, Peter Morgenstein,                                    Robert Špaček
STRATIGRAFIA KONCEPTU SMART CITY

18 – 37

Eva Špačková
VIZE SOCIALISTICKÉHO MĚSTA NA PŘÍKLADU NOVÉ OSTRAVY

38 – 55

Domonkos Wettstein
DEFORMÁCIE REKREAČNÉHO PRIESTORU
ÚČINKY MENIACICH SA MECHANIZMOV NA KRAJINU V OKOLÍ BALATONU PO ROKU 1968

56 – 75

Martin Zaiček
NESKORÝ MODERNIZMUS V PROSTREDÍ SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV

76 – 91

Lenka Popelová
VÝZKUM ZOBRAZENÍ „INDUSTRIÁLNÍHO SVĚTA“ V ARCHITEKTUŘE MEZIVÁLEČNÉ PRAHY

92 – 103

Márton Székely, Katalin Marótzy
IMRE STEINDL A JEHO POŇATIE NEOGOTIKY V ARCHITEKTONICKÝCH SÚŤAŽIACH SEDEMDESIATYCH ROKOV  19. STOROČIA V MAĎARSKU

FÓRUM

104 – 109

Eva Borecká
POZNÁMKY K BRATISLAVSKÉMU PÔSOBENIU STAVEBNEJ FIRMY ARCHITEKTA EMILA BRÜLLA

110 – 118

Štefan Bekeš
REVITALIZÁCIA STREŠNÝCH TERÁS ROZHLASU, PRÍSPEVOK K ZLEPŠOVANIU IMIDŽU BUDOVY

RECENZIE

119 – 125

Jarmila Bencová
OPRETÉ O ARCHITEKTÚRU

126 – 127

Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík
„MĚSTSKÝ VEŘEJNÝ PROSTOR“ JAKO HLEDIŠTĚ A JEVIŠTĚ – JEHO STABILITA A PROMĚNY

128 – 129

Maria Topolčanská
ŠVAJČIARSKA AKADEMICKÁ PROFESIONALITA A ČESKÝ AKADEMICKÝ AKTIVIZMUS