TEORIE A REALITA ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO URBANISMU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OD ROKU 1945

Karel Maier, Jan Šlemr

Článek popisuje vývoj teorie urbanismu a plánování měst a krajiny od konce druhé světové války. Zaznamenává, že v období těsně po válce a v šedesátých letech byla témata a výstupy prací českých a slovenských teoretiků srovnatelná s evropskou současností. Po roce 1968 se ale urbanistický výzkum a teorie od světového dění nuceně izolovaly a dostaly se zcela do područí politické reality. Tato izolace způsobila, že urbanisté nereflektovali velká témata související se sociálně-vědnými tématy profese, což se projevilo i v následujícím období transformace. Profese urbanisty-plánovatele dodnes obtížně hledá svoji identitu, doktrínu i konceptuální podporu urbanistické teorie.

 Kúpiť celý článok