OSMÓZA ČI PROPAGANDA? REPREZENTÁCIA ZÁPADNÉHO URBANIZMU V ČESKOSLOVENSKEJ ARCHITEKTONICKEJ TLAČI (1945 – 1960)

Lívia Gažová

Príspevok skúma reprezentáciu západného (západoeurópskeho a amerického) plánovania mesta v profesionálnej architektonickej tlači v Československu počas obdobia nástupu komunistického režimu 1945 – 1960.  Štúdia architektonických médií hovorí o migrácii konceptov architektúry a urbanizmu v povojnovej Európe a spochybňuje dominanciu sovietskej ideológie v urbánnom plánovaní a mieru izolácie československého urbanizmu. Analýza berie do úvahy koncepty publikovania architektúry, propagandy a sovietskej percepcie internacionalizmu a pojednáva o osmotickom prenikaní západných vplyvov semipermeabilnou membránou československej architektonickej tlače. Výskum sleduje a kvalitatívne skúma texty o západnom urbanizme v oficiálnych časopisoch Architekt, Architektura ČSR, Sovětská architektura, Československý architekt a Projekt.

Kúpiť celý článok