VÝZNAMY V ARCHITEKTÚRE A ICH SPÔSOBY REFERENCIE – ANALÝZA PROSTREDNÍCTVOM PUBLIKÁCIÍ

Jelena Dmitrović Manojlović

Cieľom štúdie bolo vytvoriť analýzu spôsobov odkazovania na významy v architektúre. Pre ciele analýzy boli vytvorené kategórie významov vychádzajúcich z práce Nelsona Goodmana a Erwina Panofského. Navrhovaná metóda bola vyskúšaná na príkladoch dvoch stavieb: Juhoslovanskom pavilóne EXPO 58 a Pamätníka – Zbierky Pavle Beljanskeho v Novom Sade v Srbsku. Vybrané publikácie o objektoch boli analyzované a hlavná myšlienka skúmania a systematizácie významov prostredníctvom spôsobov odkazovania bola vyskúšaná na daných príkladoch. Tento spôsob ako taký je aplikovateľný aj na iné stavby.

 

Kúpiť celý článok