ČESKÁ DEBATA O REGIONÁLNÍM PLÁNOVÁNÍ V LETECH 1945 – 1948
TECHNOKRATICKÉ VERSUS PŘÍRODĚ BLÍZKÉ PŘÍSTUPY V KONTEXTU SPOLEČENSKÉ TRANSFORMACE
Dita Dvořáková
Práce přibližuje vrcholnou fázi českého regionálního plánování, vymezenou krátkým obdobím trvání tzv. třetí republiky. Autorka mapuje stanoviska hlavních aktérů diskuse o regionálním plánování a analyzuje jak jejich teoretické postoje odpovídaly proklamovaným záměrům probíhající společenskopolitické a hospodářské transformace. K hlavním aktérům diskuse patřili architekti Jiří Voženílek a Ladislav Žák, jejichž protichůdná stanoviska, založená jednou na představě technokratického řízení územního rozvoje a podruhé na ekologickém ohledu k přírodním hodnotám, se střetla v roce 1948. Pozornost poutají i postoje Emanuela Hrušky, předního propagátora regionálního plánování v poválečném Československu.