KRITICKÝ POTENCIÁL „TOTÁLNYCH INŠTALÁCIÍ“ – LOGIKA ILYU KABAKOVA
Ana Nikezić, Marija Zečević
Štúdia je zameraná na analýzu inštalácie Desať znakov od Ilyu Kabakova, považovanej za kľúčové dielo pre interpretovanie sovietskych naratívov a schém ako metafory pre život v Sovietskom zväze.
Práca odhaľuje, že Kabakov upozorňoval na dôsledky typickej štruktúry bývania vynájdenej počas socialistického režimu nazývanej komunalka. V jeho diele komentuje formy horizontálnej kontroly, ktoré fungovali nielen v spoločnom byte, ale v sovietskej spoločnosti ako celku a využívali miestnu mentalitu, ktorá zdôrazňuje úlohu sociálnej reality.