HANS KARL STARK

Borecká Eva
Poznámky k medzivojnovej architektonickej tvorbe
Výskum architektúry Moderného hnutia na Slovensku má stále svoje neprebádané  miesta. Jedným z nich je život a dielo  architekta nemeckého kultúrneho okruhu  Hansa Karla Starka, absolventa  Nemeckej vysokej školy technickej v Brne, ktorého tvorba je blízka brnianskemu funkcionalizmu.  Stark v tridsiatych rokoch 20. storočia pôsobil  v Bratislave, kde zanechal niekoľko stavieb, ktoré sú príspevkom k bratislavskej stavebnej kultúre daného obdobia. Jeho autorstvo sa potvrdilo aktuálnym archívnym výskumom.