URBÁNNY PRIESTOR MIGRAČNEJ KRÍZY: ANALÝZA PRIESTOROVÉHO VÝVOJA NEOFICIÁLNEHO TRANZITNÉHO TÁBORA V HISTORICKOM CENTRE BUDAPEŠTI

Gergely Hory, Melinda Benkő


Od júna do septembra roku 2015 sa Barossovo námestie pred budapeštianskou železničnou stanicou Keleti stalo dočasnou obytnou zónou pre tisíce utečencov a migrantov cestujúcich do západnej Európy. Toto nekonvenčné používanie jedného z najrušnejších námestí v historickom centre mesta prinieslo nové vnímanie existujúceho prostredia. Cieľom príspevku je ukázať, ako sa nedávno obnovený verejný priestor situovaný na dvoch úrovniach postupne pretransformoval do vznikajúceho tranzitného tábora. Časový a priestorový vývoj tohto tábora autori rozdelili do troch následných fáz založených na meniacich sa úlohách oficiálnych a neoficiálnych zásahov: skorá neorganizovaná neoficiálna fáza, oficiálne kontrolovaná fáza a napokon organizovaná neoficiálna fáza. Údaje zhromaždené z terénnej práce na mieste ukazujú, že priestor tábora bol produkovaný najmä potrebou vytvorenia dočasného prístrešia, získania potravy a informácií. Rôzne spôsoby týchto reakcií v troch fázach sú analyzované a vizualizované v celom príspevku.