PREMENY MESTSKÝCH CENTIER V ÉRE ŠTÁTNEHO SOCIALIZMU – PROCESY A PARADIGMY V URBANISTICKOM NAVRHOVANÍ

Kornélia Kissfazekas

Pristupovanie k centrám miest v rôznych epochách významne dokazujú súčasný spôsob myslenia, do ktorého prenikajú idey o minulosti a budúcnosti. Počas éry štátneho socializmu bol tento postoj veľmi nestabilný, ustavične sa menil počas štyridsaťpäťročného obdobia režimu podľa zmien hospodárskej a sociálnej politiky. Tieto zmeny ponechali svoje stopy aj v urbanizme, čo sa mimoriadne výrazne prejavilo na stredne veľkých mestách a ich centrách. Článok sa zaoberá týmito procesmi v centrách miest, ako aj ich základnými príčinami a ich vplyvom na mestské politiky, mestský dizajn a architektúru. Štúdia sa zameriava len na príklady a procesy z Maďarska, ktoré však majú vzhľadom na mnohé predpokladané podobnosti silné konotácie s ďalšími krajinami strednej a východnej Európy.

 Kúpiť celý článok