ČERVENÝ ALEBO MODRÝ? ZAČIATKY MODERNÉHO PLÁNOVANIA BRATISLAVY

Henrieta Moravčíková, Éva Lovra, Laura Pastoreková

Štúdia predstavuje históriu moderného plánovania Bratislavy na konci 19. a začiatku 20. storočia. Identifikuje prvé tri plány regulácie a rozšírenia mesta, plán Technické oddelenie mesta z rokov 1898 – 1906, plán stavebného komisára Maďarských štátnych dráh vo výslužbe Viktora Bernárdta z roku 1905 a plán budapeštianskeho architekta a urbanistu profesora Antala Palócziho z rokov 1907 – 1917. Štúdia analyzuje plány z hľadiska tých princípov tvorby mesta, ktoré v tom čase najviac rezonovali v urbanistickej diskusii. V procese analýzy pritom zohľadňuje aj ich lokálnu percepciu, ktorú zachytili dobové periodiká. Práve tá predstavuje jeden z hlavných zdrojov informácií, o ktoré sa opiera táto štúdia.

Kúpiť celý článok