PROBLEMATIKA BÝVANIA V ŠESŤDESIATYCH ROKOCH 20. STOROČIA V BELEHRADE: SPROSTREDKOVANIE INDIVIDUÁLNEHO A KOLEKTÍVNEHO

Petar Cigić, Ljiljana Blagojević

Architektúra a prostredie nízkopodlažného, zahusteného sídliska rodinných domov Petlovo Brdo v Belehrade, Srbsku (1967 – 1969), sa vzťahuje ku každodennej sociálnej produkcie priestoru v socializme, ako je súčasný vernakulár výsledkom predstáv o folklóre a periférii. Sociálno-priestorová rovnováha medzi individuálnym a spoločným, presadzovaná architektmi sídliska Elsou a Branislavom Milenkovićom, je dosiahnutá variantmi siedmich typov bytov, v štyroch typoch domov a ich rôznorodým zoskupovaním v bezprostrednom susedstve s peším pohybom. Architektonický návrh vyzdvihoval modulárne orientovanie úžitkovej hodnoty „bytov“ ako funkciu dispozičného rozvrhu, environmentálneho uvedomenia a estetiky domova a urbanizmu malých mierok.

Kúpiť celý článok