VYUŽITIE PRIEMYSLENÉHO DEDIČSTVA – TRANSFOMAČNÉ STANICE V BUDAPEŠTI

Eszter Baku, Ágnes Gyetvainé Balogh, Adrienn Lepel, Martin Pilsitz

Príspevok sa z architektonického a urbanistického hľadiska zameriava na nový typ budov, konkrétne na elektrické transformačné stanice, ktoré sa objavili spolu s vynájdením a rozšírením využívania elektrickej energie v prvej polovici 20. storočia. Okrem skúmania ich vývoja v danom období v rámci Budapešti z architektonickej stránky, je štúdia doplnená aj o niektoré  ich urbanistické súvislosti. V dôsledku funkčného vývoja elektrickej siete stratilo toto dedičstvo industriálnej architektúry svoje využitie. Téma znovuvyužitia týchto objektov, ktorá siaha nad rámec bežného historického výskumu, sa stáva novým horizontom v ich interpretácii aj v zrkadle so zahraničnými príkladmi.

 Kúpiť celý článok