LOTTE STAM-BEESE (1903 – 1988)
OD ENTWURFSARCHITEKTIN PO URBANISTKU

Hanneke Oosterhof  

Štúdia sa bližšie zaoberá kariérou sliezskej architektky a urbanistky Lotte Stam-Beese. Za jej návrhy na moderné klimatické sídliská v meste Rotterdam sa stala známa nielen v Holandsku, ale aj v kruhoch spojených s organizáciou CIAM. Stam-Beese začala svoju kariéru v tridsiatych rokoch 20. storočia prácou v architektonickom ateliéri Bohuslava Fuchsa v Brne. Štúdia je zameraná na prácu v tejto firme a na jej ďalšie aktivity v Československu a vychádza z rôznych archívnych zdrojov z Českej republiky, Nemecka, Ukrajiny, zo Spojených štátov a z Holandska.

Kúpiť celý článok