PRÍSTAVBA KEŽMARSKEJ ŠTÁTNEJ MEŠTIANSKEJ CHLAPČENSKEJ A VYŠŠEJ OBCHODNEJ ŠKOLY

Maroš Semančík

Štúdia sa zaoberá architektúrou kežmarskej strednej školy. Po stručnej genéze školy nasleduje krátka biografia projektanta – Károlya Nagya ml. Na informácie o vzniku a priebehu výstavby nadväzuje opis prístavby, na ktorý sa sústreďuje hlavná pozornosť. Je analyzovaný ikonografický program výzdoby a začlenenie budovy do dobového architektonického kontextu. Okrem architektonických a výtvarných aspektov si príspevok všíma aj ideologické pozadie použitých tradičných maďarských ľudových motívov. Tie spolu s odkazmi na historické tvaroslovie vytvárajú ambivalentný architektonický výraz – na jednej strane ukotvený v histórii, ale súčasne aktualizovaný modernými prvkami v duchu uhorskej architektúry z obdobia okolo roku 1910.

Kúpiť celý článok