A&U, LII, 2018, 1 2

2 – 17

Anna Gondová
BRATISLAVSKÝ HRAD A HRADNÝ KOPEC: (NE)PREPOJENÉ OSUDY – MAPOVANIE SPOLOČENSKEJ DISKUSIE O ZACHOVANÍ RUINY BRATISLAVSKÉHO HRADU V KONTEXTE HRADNÉHO KOPCA
 

18 – 35

Peter Szalay
ASANÁCIA: PRIEMET VYVLASTŇOVACEJ LEGISLATÍVY DO PLÁNOVANIA BRATISLAVY AKO HLAVNÉHO MESTA V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA; PRÍKLAD NÁMESTIA SLOBODY

36 – 53

Éva Lovra
URBÁNNA TYPOLÓGIA V RAKÚSKO-UHORSKEJ MONARCHII, 1867 – 1918, S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA UHORSKÉ MESTÁ

54 – 65

Jan Šlemr
ČESKÉ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ OČIMA ÚZEMNÍCH PLÁNOVAČŮ: POKRAČOVÁNÍ EROZE STARÝCH POŘÁDKŮ, NEBO ROZENÍ NOVÉ DOKTRÍNY ?

66 – 83

Mark Meerovich, Nadiia Antonenko, Luidmila Shchavinskaya
OBYTNÁ ŠTVRŤ ČERJOMUŠKY AKO PRÍKLAD IMPLEMENTÁCIE CHRUŠČOVOVEJ BYTOVEJ REFORMY NA UKRAJINE

84 – 97

Cela Matan, Iva Mrak, Nana Palinić
VEREJNÉ STAVBY Z DIELNE „SKUPINY KKK“ V CHORVÁTSKU: ARCHITEKTÚRA, ŠTRUKTÚRA A OCHRANA

98 – 113

Ágnes Gyetvainé Balogh, Kristóf Zoltán Kelecsényi
EXISTOVALA STEINDLOVA ŠKOLA? ČLENOVIA TECHNICKÉHO A RIADIACEHO TÍMU BUDAPEŠTIANSKEHO PARLAMENTU

114 – 129

Maroš Semančík
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. ANNY V ORAVSKEJ LESNEJ

130 – 141

Markéta Ježková – Jitka Šosová
ALICE MASARYKOVÁ: PODPOROVATELKA UMĚNÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ

RECENZIE

142 – 146

Jarmila Bencová
OPUSTENÝ MACHNÁČ


147 – 149

Jana Kořínková
OBYDLÍ NA MÍRU MODERNÍHO ČLOVĚKA. NOVÝ DŮM BRNO 1928

150 - 151

Markéta Svobodová
CESTA K BRATISLAVSKÉMU KREMATORIU

152 - 155

Imro Vaško
OKNÁ DO MANIFESTOV NOVEJ CESTY