URBÁNNA TYPOLÓGIA V RAKÚSKO-UHORSKEJ MONARCHII, 1867 – 1918, S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA UHORSKÉ MESTÁ


Éva Lovra

Transformácia miest na teritóriu Uhorska dosiahla svoj (prvý) vrchol v období Rakúsko-Uhorska (1867 – 1918), keď vývoj stavby miest dostal nové smerovanie. Výskum a stanovenie klasifikácie urbánnych štruktúr v priestore Uhorska ako celku medzi rokmi 1867 až 1918, dáva možnosť celistvého preukázania a hodnotenia  urbánneho vývoja. Cieľom vytvorenia klasifikácie Rakúsko-Uhorských miest (16 základných typov, 9 výsledných typov) a ich urbánnych tkanív (10 hlavných typov a ich podtypov) je opísať a zhodnotiť stavebnú aktivitu tohto obdobia, ktorá dodnes nebola takýmto spôsobom vykonaná.