OBYTNÁ ŠTVRŤ ČERJOMUŠKY (ODESA, ODESKÁ OBLASŤ, UKRAJINA) AKO PRÍKLAD IMPLEMENTÁCIE CHRUŠČOVOVEJ BYTOVEJ REFORMY NA UKRAJINE


Mark Meerovič, Nadia Antonenko, Ljudmila Ščavinskaja


Štúdia predstavuje dôvody a špecifické črty Chruščovovej bytovej reformy, pričom sa bližšie zameriava na projekt obytnej štvrte Čerjomušky v Odese. Reforma predstavovala zásadnú zmenu
systému bytovej výstavby, ktorá sa vďaka nej transformovala na nový typ produkcie, na stavebný priemysel. Štúdia zároveň opisuje transformáciu typológie bytového fondu od menších domov s rámovou konštrukciou vyplnenou panelmi po veľké päťpodlažné obytné domy s malými bytmi určenými pre jednu rodinu (tzv. Chruščovka). Špecifickosť mestského plánovania chruščovovského obdobia rozhodujúco ovplyvnila a determinovala problémy post-sovietskeho rozvoja miest na Ukrajine, ktoré je potrebné riešiť dnes.