VEREJNÉ STAVBY Z DIELNE „SKUPINY KKK“ V CHORVÁTSKU: ARCHITEKTÚRA, ŠTRUKTÚRA A OCHRANA


Cela Matan, Iva Mrak, Nana Palinić


Architekti Jovan Korka, Đorđe Krekić a Georg Kiverov založili v roku 1931 v Záhrebe skupinu KKK, v rámci ktorej spolupracovali až do roku 1939. Počas svojej činnosti vytvorili celkovo päť verejných budov so spoločenským využitím: Komoru práce v Záhrebe a Verejné ústredia práce v Záhrebe, Osijeku, Slavonskom Brode a v Karlovaci. Predkladaná analýza týchto realizácií, ktorá v doterajšom výskume chýbala, kladie dôraz na skryté architektonické i štrukturálne hodnoty najpublikovanejších stavieb autorov, ako aj na prezentáciu neznámych diel. Zachované objekty a odkaz skupiny KKK sú svedectvom funkcionalistickej a avantgardnej modernej architektúry v Chorvátsku.