EXISTOVALA STEINDLOVA ŠKOLA? ČLENOVIA TECHNICKÉHO A RIADIACEHO TÍMU BUDAPEŠTIANSKEHO PARLAMENTU

Ágnes Gyetvainé Balogh, Kristóf Zoltán Kelecsényi


Architektonická kancelária (architekti, projektanti, plánovači, majstri) Parlamentu v Budapešti vedená Imrem Steindlom pôsobila v rokoch 1885 až 1902. Zámerom prvej časti  štúdie je prezentovať podrobnejšie historické informácie, ktoré sú výsledkom monografického výskumu zameraného na jednotlivých členov architektonickej kancelárie, na okolnosti ich vstupu do kancelárie aj ich ďalšieho profesionálneho rozvoja. V druhej časti príspevku hľadáme odpoveď na otázku obsiahnutú v jeho názve. Naším zámerom je zistiť, do akej miery vplyv Imreho Steindla pretrval a pokračoval v odbornej činnosti jeho študentov či kolegov. Odpoveď na túto otázku hľadáme prostredníctvom analýzy plánov a realizácií členov projektového a technického riadiaceho tímu jeho kancelárie.