RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. ANNY V ORAVSKEJ LESNEJ


Maroš Semančík


Štúdia sa zaoberá architektúrou Kostola sv. Anny v Oravskej Lesnej. Po opísaní peripetií spojených s plánovaním nového kostola nasleduje krátka biografia architekta  Oszkára Láczaya-Fritza. Na informácie o priebehu výstavby nadväzuje opis kostola, v ktorom sú analyzované predlohy, možné zdroje inšpirácií a ich pôvod. Architektúru kostola začleňuje do dobového architektonického kontextu – do neskorosecesnej verzie maďarského národného romantizmu, ktorý reprezentuje tvorba Károlya Kósa a jeho okruhu Mladých / Young Ones. Okrem architektonických a výtvarných aspektov si príspevok všíma aj ideologické pozadie vzniku kostola.