ALICE MASARYKOVÁ: PODPOROVATELKA UMĚNÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ


Markéta Ježková, Jitka Šosová


Článek se zabývá aktivitami Alice Masarykové na poli podpory umění a sběratelství. Text se podrobněji věnuje především třemi okruhy aktivit Alice Masarykové během prezidentského mandátu Tomáše Garrigua Masaryka: 1) jejími dary hradní sbírce, 2) její spolupráci s architektem Josipem Plečnikem na podobě prezidentského bytu na Pražském hradě a 3) jejím podílem na vzniku československé prezidentské sbírky na Pražském hradě. Je založen na nových archivních poznatcích a klade zmíněné činnosti Alice Masarykové na Pražském hradě do širších souvislostí její sociální práce a ideového zakotvení.