Zrinka Barišić Marenić, Ivan Vukojević
ADAPTÁCIA BUDOV ZÁHREBSKEJ TABAKOVEJ TOVÁRNE NA NOVÉ ÚČELY V KONTEXTE SÚČASNEJ MESTSKEJ REGENERÁCIE


Štúdia sa zameriava na paradoxné zlyhanie súčasného mesta pri zrealizovaní regenerácie priemyselnej budovy na účely múzea, v kontraste s pioniersku  konverziou tabakovej továrne na univerzitnú budovu na konci 19. storočia. Okrem konverzie bývalej garbiarne v dnešnej Glyptotéke Chorvátskej akadémie vied a umení v tridsiatych rokoch 20. storočia, mesto Záhreb zdedilo dva priekopnícke príklady regenerácie opustených tovární na spoločenské a kultúrne potreby súčasného mesta ešte skôr, než v šesťdesiatych rokoch 20. storočia nastúpila industriálna archeológia.