Velika Ivkovska, Luca Orlandi
PREMENY MESTA SKOPJE A JEHO BOJ O ZACHOVANIE KOLEKTÍVNYCH SPOMIENOK


Prostredie mesta Skopje prešlo mnohými zmenami spôsobenými tak ľudskými ako aj prírodnými faktormi. V dôsledky týchto vplyvov sa odpoveď komunity na zmeny pohybovala medzi hlbokou individuálnou a kolektívnou mobilizáciou, ktoré vypukli počas niektorých rýchlych zmien. Po veľkých zmenách, ktoré nastali po zemetrasení v roku 1963 a po rozpade Juhoslávie keď Macedónsko dosiahlo nezávislosť, mesto a jeho obyvatelia nepretržite zápasili s hľadaním mestskej identity, ktorá by reflektovala kolektívnu pamäť minulých čias. Poslednou fázou tohto hľadania urbánnej identity bolo „Skopje 2014“ agenda aktuálnej vlády. Štúdia prezentuje premenu mestskej panorámy Skopje. Analyzuje a predstavuje ako  môže premeny urbánneho a architektonického prostredia ovplyvniť identitu mesta a kolektívnu pamäť mesta.