Ivo Hammer
BIELE, VŠETKO BIELE? VIEDENSKÁ VILA BEER OD JOSEFA FRANKA (1930) A JEJ VÝZNAM V KONTEXTE DISKURZU O „BIELYCH KOCKÁCH“


Nedávny reštaurátorský výskum materiálov použitých pri stavbe hlavného diela Josefa Franka, Vily Beer (1930) vo Viedni – Hietzing, vrátane povrchov budovy, poskytol príležitosť nájsť dôkazy o tom, či dobové popisy nástennej farby ako bezfarebnej bielej zodpovedali fyzickej realite. Idea „Weiss, alles Weiss“ („biele, všetko biele“), oslavovaná ako „vyjadrenie hodnôt a doby“ (Hammann, 1930), sa ukazuje ako kultúrny konštrukt, ktorý je v rozpore so skutočnou hmotou budov tohto obdobia. Históriu farieb modernistickej architektúry je potrebné prepísať.„Biele kocky“ v skutočnosti nikdy neboli biele.