Peter Šenk, Kaja Pogačar
SLEDOVANIE AKTUÁLNEHO PROCESU TRANSFORMÁCIE ULÍC – DVE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ZO SLOVINSKA


Článok skúma transformačné procesy mestských ulíc, ktoré až donedávna patrili intenzívnej motorizovanej premávke, ale v súčasnosti sa transformujú na priestor priateľskejší k ľuďom a vysoko kvalitné mestské prostredie s podporou cieľov udržateľnej mobility, prípadne sa takáto transformácia plánuje. Štúdia sleduje aktuálne transformačné procesy dvoch vybraných príkladov zo Slovinska, prvý z Ľubľany (ulica Slovenska) a druhý z Mariboru (ulica Koroška), ktoré sú tu odprezentované na viacvrstvových časových osiach. Tieto transformačné procesy, ktoré sú obvykle komplexné a dlhotrvajúce, sa realizujú s podporou rôznych prostriedkov. Časové osi prezentujú vzťahy medzi použitými transformačnými prostriedkami a ich efektívnosťou. Tú je možné hodnotiť podľa typu zásahu a jeho trvania, režimu účasti a intenzity mobility. Prípadové štúdie znázorňujú škálu vhodných prostriedkov a ich priestor v rámci jedného legislatívneho, politického a kultúrneho prostredia. Hoci tieto prípadové štúdie sú špecifické pre Slovinsko, poučenie z nich môže mať široké uplatnenie.