Jan Dostalík
NOVÉ ZÓNOVÁNÍ BOHUSLAVA FUCHSE


Studie pojednává o pozoruhodném a zatím málo prozkoumaném tématu dějin českého urbanismu, jímž je dílo známého architekta a urbanisty Bohuslava Fuchse. Úžeji se článek zaměřuje na poválečné období, zejména na šedesátá léta 20. století a studii „Nové zónování“, ve které dozrály Fuchsovy urbanistické a regionalistické názory. Text stručně představuje vývoj jeho urbanistické práce až ke konceptu tzv. nového zónování, který sám autor někdy nazýval antizónováním. Detailnější pozornost je věnována tématu přírodního prostředí. Text nakonec uvádí příklady hodnocení Fuchsovy práce a některá témata hodná inspirace i pro současný urbanismus a městské plánování.