Soňa Ščepánová
VEĽKÁ BRATISLAVA ARCHITEKTOV ALOISA BALÁNA A JIŘÍHO GROSSMANNA


Vyhlásením Bratislavy za hlavné mesto Slovenska začala nová kapitola v jej urbanistickom vývoji. V rozmýšlaní o novom meste výrazne zarezonovali vízie architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna, ktorí ako jediní konzistentne prezentovali urbanistický program Veľkej Bratislavy. Štúdia predkladá myšlienkovú genézu a hlbšiu analýzu významných ideí architektov a ponúka prepojenia s ich intenzívnou publikačnou aktivitou, ako aj praktickým angažovaním pri propagovaní nového regulačného plánu a formovaní potrebných odborných inštitúcií.