Nová argumentácia za digitálnu paradigmu – anotácia
Dnes je opäť potrebné lobovať za konceptuálnu novosť a potenciál digitálneho dizajnu stať sa relevantným momentom v histórii architektúry. Prebieha výskum návrhových a fabrikačných nástrojov s generatívnou kapacitou – možnosťou tvoriť počas výroby. Pri emergentnom dizajne veľké množstvo agentov spolupôsobí pri morfogenéze objektu. „Dizajn správaním” predpokladá architektonických agentov, jeho emergentné javy budú adresovať disciplínu architektúry. Digitálnym dielom je abstraktná vízia objektu so všetkými potenciálnymi formami. Navrhujme architektúru ako stavový stroj s nedeterministickým kontextom a jej prvky doň implementujeme implicitne.