Henri Achten
Interaktívne stavby: Prípad pre naratívy interakcie
V tomto príspevku prezentujeme výsledky prebiehajúceho teoretického výskumu fenoménu „interaktívnej architektúry“. Interakcia v architektúre sa zaoberá zmysluplnou výmenou informácií a fyzických akcií medzi stavbami a ľuďmi. Siaha za responzívne systémy, ako sú automatické dvere či tieniaci systém. Väčšina príkladov interaktívnych systémov je založená na technologických skúmaniach, ktoré testujú možnosti a potenciál interakcie. V našom príspevku tvrdíme, že to nie je dostačujúce, a viac sa zameriavame na navrhovanie komplexných či ucelených štýlov interakcií než na sériu izolovaných a nesúvisiacich udalostí. Rôzni ľudia v rozličných situáciách vyžadujú od interaktívnych stavieb aj rôzny systém (komplex, súbor) správania. Tieto systémy sú konceptualizované ako „interaktívne naratívy“. Tvrdíme, že takéto naratívy môžu priniesť lepšie prispôsobenie interaktívnej budovy používateľovi aj viesť k ich hlbšiemu porozumeniu.