Kristína Rypáková
Aspekty a podoby matematizácie architektúry z pohľadu teórie navrhovania Christophera Alexandra
Text reaguje na kľúčové zmeny procesu navrhovania architektúry deväťdesiatych rokov 20. storočia a post-miléniovej éry. Radikálny prechod od analógových spôsobov navrhovania ku tým digitálnym prostredníctvom nových technologických možností, mení pojmový aparát architektúry 21. storočia. Formulovaním pojmu matematizovateľnosti architektúry štúdia mapuje prítomnosť matematiky v architektúre. Pri hľadaní odpovedí na otázky ohľadom matematizovania architektúry sa štúdia opiera o tvorbu britsko-amerického architekta Christophera Alexandra. Poukazovanie na analógie jeho postupov so súčasnými digitálnymi metódami navrhovania ukazuje a preveruje jeho pozíciu ako iniciátora a predchodcu parametrického navrhovania.