Danica Pišteková
Stenový záves
Koncept mäkkosti v kontexte digitálneho navrhovania a fabrikácie
Projekt Wall Curtain testuje vlastnosti a správanie mäkkého v reálnom a vo výpočtovom rozhraní. Obe verzie sa navzájom ovplyvňujú aj učia, textilné techniky sa virtuálne simulujú s cieľom vytvoriť objekt, novú, komplexnú a informovanú mäkkú vrstvu interiéru. Tá vypĺňa zdanlivú medzeru medzi našimi telami a architektúrou, čo nás obklopuje. Projekt tak skúma materiálové, technologické a významové dôsledky použitia textilu v architektonických kontextoch.