Marija Milinković, Snežana Zlatković
Poza Glitch: Výskum prostredníctvom digitálnej kresby v súčasnom architektonickom vzdelávaní
Príspevok skúma epistemologický a kreatívny potenciál analytickej kresby v architektúre, nanovo objavený vo veku výpočtového a na výskume založeného navrhovania. Bezprostredným predmetom skúmania sú kresby vytvorené na rôznych rovniach vzdelávania Fakulty architektúry Univerzity v Belehrade: úvodný teoretický kurz bakalárskeho štúdia, navrhovanie v rámci ateliérov magisterského študijného programu a samostatný doktorandský výskum.