Jiří Vítek
Hladce pruhované město
Jedním z hlavních úkolů městského plánovaní je vytvořit dostatečně plas¬tický plán, který by dokázal vymezit soukromý a veřejný prostor, ale přitom nechal klientovi maximální možnos¬ti a svobodu při výstavbě objektů. Hledali jsme takový nástroj, který by byl urbanisticky elementární, a přitom sofistikovaný natolik, že samotným svým ustanovením vytváří pozitivní urbanistické situace a spouští aktivaci svého okolí.
Hlavní témata byla definování nové metodologie navrhování měst za použití Bottom up systémů a hladké regulace, interpretace městského parteru jako urbanistického pole (S. Allen) a jeho artikulace a navigace uživatele s ohledem na sémiologickou diferenciaci a čtení. V jednotlivém projektu jsme se posouvali k hlubším a rozvinutějším problémům města a obohacovali kód města a jeho aplikaci. Od puristicky abstraktních projektů emergentního clusteru, které byly reprezentovány prostorovými diagramy a řezy jsme se propracovávali až k parametrickému regionalismu, kde je generována a informována každá dlaždice parteru veřejného prostoru. Právě možnost uchopovat obsáhlé celky s možným dopadem na miniaturní detail představuje soudobou vyspělost architektury a urbanismu.