David Kovařík
Material moods: materiál a algoritmus
Uvedení emergentní teorie do architektury před více než deseti lety posunulo pole digitální architektury směrem k procedurálnímu navrhování. Způsob, jakým fungují procedurální algoritmy, výrazně posouvá i práci architektů a architektek. Formy již nejsou modelovány, ale generovány. V momentě, kdy architekti a architektky přestávají plně kontrolovat finální tvar, se počítač a algoritmus stávají partnerem v procesu navrhování a přestávají být pouhým nástrojem. Projekt Material Moods se na materiály dívá logikou algoritmů a zkoumá možnosti této nové perspektivy. Orientace na procesy v materiálech odhaluje nové možnosti navrhování, produkce a nová pole nečekaných architektonických interpretací.