A&U, LIII, 2019, 1 – 2

2 – 15
Ana Tostões
KEĎ SA ARCHITEKTÚRA STÁVA TRANSCENDENCIOU:VITÁLNA POÉZIA A SPOLOČENSKÁ INTERVENCIA

16 – 29
Bojana Bojanovič, Sonja Ifko
OLYMPIJSKÉ RUINY MODERNIZMU V SARAJEVE – BUDÚCNOSŤ MIZNÚCEJ MINULOSTI?

30 – 45
Velika Ivkovska, Luca Orlandi
PREMENY MESTA SKOPJE A JEHO BOJ O ZACHOVANIE KOLEKTÍVNYCH SPOMIENOK

46 – 59
Ivo Hammer
BIELE, VŠETKO BIELE? VIEDENSKÁ VILA BEER OD JOSEFA FRANKA A JEJ VÝZNAM V KONTEXTE DISKURZU O „BIELYCH KOCKÁCH“

60 – 73
Peter Šenk, Kaja Pogačar
SLEDOVANIE AKTUÁLNEHO PROCESU TRANSFORMÁCIE ULÍC – DVE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ZO SLOVINSKA

74 – 87
Jan Dostalík
NOVÉ ZÓNOVÁNÍ BOHUSLAVA FUCHSE

88 – 102
Soňa Ščepánová
VEĽKÁ BRATISLAVA ARCHITEKTOV ALOISA BALÁNA A JIŘÍHO GROSSMANNA

103 – 113
Zrinka Barišić Marenić, Ivan Vukojević
ADAPTÁCIA BUDOV ZÁHREBSKEJ TABAKOVEJ TOVÁRNE NA NOVÉ ÚČELY V KONTEXTE SÚČASNEJ MESTSKEJ REGENERÁCIE

Recenzie

114 – 115
Domonkos Wettstein
DVOJZNAČNÉ MODELY PRECHODU: DEDUKTÍVNE A INDUKTÍVNE HĽADISKÁ POSTSOCIALISTICKÉHO URBÁNNEHO VÝVINU

116 – 118
Monika Bočková
PÍŠUCI ARCHITEKTI

119 – 121
Jana Gregorová
KEĎ TRADÍCIA EŠTE OSTÁVA SILNOU TÉMOU TVORBY

122 – 123
Katarína Haberlandová
SAMOZREJMÝ A PREDSA UNIKÁTNY SANDALO

A&U uznanie

122 – 123
Henrieta Moravčíková
POCTA SKVELÉMU ČLOVEKOVI, HISTORIKOVI A KRITIKOVI ARCHITEKTÚRY: FRIEDRICH ACHLEITNER (1930 – 2019)