A&U, XLIV, 2010, 3 – 4

180 – 199

Henrieta Moravčíková
VÝVOJ NÁZOROV NA OBNOVU ARCHITEKTÚRY MODERNÉHO HNUTIA: PRÍPAD SLOVENSKO

200 – 215

Matúš Dulla
TYPOLÓGIA OBJEKTOV MODERNEJ ARCHITEKTÚRY Z HĽADISKA ZACHOVANIA ICH PAMIATKOVÝCH HODNÔT PRI ZATEPĽOVANÍ

216 – 227

Pavel Gregor 
PAMIATKOVÉ HODNOTY MODERNEJ ARCHITEKTÚRY V ŠTRUKTÚRE HODNÔT ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA

228 – 241

Andrej Hrausky 
MODERNIZMUS SA STÁVA DEDIČSTVOM

242 – 249

Wessel De Jonge
HISTORICKÝ PRIESKUM BUDOV MODERNÉHO HNUTIA

250 – 261

Wessel De Jonge
BUDOVA HUF V ROTTERDAME (1953 – 2009): DRUHÁ ŠANCA PRE KLENOT MODERNEJ ARCHITEKTÚRY

262 – 273

Hannah Lewi, Christine Phillips
MODERNÉ LETNÉ KÚPALISKO AKO NOVÝ TYP VEREJNÉHO PRIESTORU

274 – 293

Norbert Mayr
PRIEREZ 90 ROKMI HISTÓRIE FESTIVALOVEJ BUDOVY V SALZBURGU – EXKURZ DO HISTÓRIE

294 – 309

Katarína Andrášiová 
OBNOVA MODERNEJ ARCHITEKTÚRY VO VNÍMANÍ DNEŠNÝCH ARCHITEKTOV

310 – 325

Veronika Kapišinská, Denis Haberland
LIEČEBNÝ DOM PALACE V SLIAČI – K OTÁZKE OBNOVY ARCHITEKTÚRY MEDZIVOJNOVÝCH SANATÓRIÍ

326 – 345

Peter Szalay, Ivan Pilný
BOLA ZELENÁ ŽABA ZELENÁ? ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ A REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM LETNÉHO KÚPALISKA V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH

246 – 351

Lars Scharnholz
MODERNIZMUS HINTERLANDU. OBNOVA ESTRICHOVHO DOMU V JÜTERBOGU

352 – 361

Mária Topolčanská
MALÝ MODERNÝ DOM / DOMOV AKO PAMIATKA

362 – 375

Adriana Priatková
KINO FORUM, HISTÓRIA VÝSTAVBY A OBNOVA

376 – 386

PODUJATIE

387

RECENZIA