A&U, XLVI, 2012, 1 – 2

2 – 23

Vilmos Katona, Zorán Vukoszávlyev  
MODERNÁ TRADÍCIA A LITURGIA
CESTY MODERNIZMU V MAĎARSKEJ CIRKEVNEJ ARCHITEKTÚRE 20. STOROČIA

24 – 51

Dagmar Černoušková 
BRNĚNSKÁ VILA TUGENDHAT: OSM DESETILETÍ MODERNÍHO DOMU

52 – 71

Peter Buday 
POZNÁMKY K VYBRANÝM OSOBNOSTIAM BRATISLAVSKEJ ARCHITEKTÚRY OKOLO ROKU 1900
FRANZ WIMMER, JENŐ SCHILLER, GYULA SCHMIDT, JENŐ SOÓS

72 – 95

Dennis Rodwell
OSLAVA A OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 20. STOROČIA V ŠKÓTSKU

96 – 109

Jarmila Bencová 
DESIGN ARGUMENT

FORUM

110 – 113

Michal Škrovina
PROCES PRÍPRAVY PLÁNU MANAŽMENTU LOKALITY SVETOVÉHO DEDIČSTVA BARDEJOV HISTORICKÉ CENTRUM A ŽIDOVSKÉ SUBURBIUM

114 – 121

Mária Topolčanská, Nina Bartošová
K DISKUSII Z VEREJNÉHO ZASADNUTIA SLOVENSKEJ PRACOVNEJ SKUPINY DOCOMOMO K PETÍCIÍ STOP BÚRANIU BRATISLAVY! 

122 – 127

Denis Haberland
HODNOTIACA METODIKA ARCHITEKTÚRY OBDOBIA 1945 – 1979

128 – 131

BOOK REVIEWS

EVENT

132 – 134

Nina Bartošová 
EXPEDÍCIA PANELSTORY