A&U, XLVI, 2012, 3–4

138 – 139

Henrieta Moravčíková
EDITORIÁL  

140 – 159

Henrieta Moravčíková
UNITAS A NOVÁ DOBA, (OPOMENUTÝ) PRÍSPEVOK K ANGAŽOVANÉMU MYSLENIU O BÝVANÍ 

160 – 179

Pieter Uyttenhove
OD „GRAND ENSEMBLE“ K ARCHITEKTONICKÉMU DEDIČSTVU, OD KONCENTRAČNÉHO TÁBORU K PAMÄTNÍKU

180 – 194

Márta Branczik
PLÁNOVANIE ŠTANDARDIZOVANÉHO BÝVANIA V MAĎARSKU V OBDOBÍ 1948 – 1960

194 – 207

Mart Kalm
„BYT S PLNÝM VYBAVENÍM“ NEBOL VŠELIEKOM

208 – 227

Poul Sverrild, Bitten Larsen
HROMADNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V DÁNSKU 

228 – 249

Ljiljana Blagojević 
BÝVANIE AKO ROZHODUJÚCI FAKTOR: MODERNÉ BYTOVÉ DOMY V CENTRÁLNEJ ZÓNE NOVÉHO BELEHRADU

250 – 269

Aleksandra Kędziorek, Łukasz Stanek
ARCHITEKTÚRA AKO PEDAGOGICKÝ OBJEKT: ČO ZACHOVAŤ ZO SÍDLISKA PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI VO VARŠAVE, KTORÉ PROJEKTOVALI OSKAR HANSEN A ZOFIA HANSENOVÁ

270 – 287

Glendinning, Miles –Watters, Diane 
NOVÉ MESTO CAMBERNAULD: RECEPCIA A ODKAZ DEDIČSTVA 

288 – 301

Kimberly Elman Zarecor, Eva Špačková
ČESKÉ PANELÁKY MIZNÚ, ALE SÍDLISKÁ ZOSTÁVAJÚ

302 – 321

Carmen Popescu
TRI ČASY: HROMADNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA V SÚČASNOM UMENÍ

322 – 324

RECENZIA