A&U, XLVII, 2013, 1–2 

138 – 139

Henrieta Moravčíková 
EDITORIÁL  

4 – 19

Ana Maria Zahariade 
PROBLÉMOVÉ ASPEKTY HISTORIOGRAFIE RUMUNSKEJ ARCHITEKTÚRY

20 – 33

Mariann Simon 
PROGRESÍVNA, NAPREDUJÚCA A POKROKOVÁ. MAĎARSKÁ ARCHITEKTÚRA A MODERNITA V ROKOCH 1956 – 1962

34 – 51

Lenka Popelová 
ARCHITEKTONICKÉ A ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE ŠEDESÁTÝCH LET. JEJICH SPECIFICKÝ PŘÍNOS V DĚJINÁCH ČESKOSLOVENSKÉ ARCHITEKTURY 

52 – 71

Jan Dostalík, Zbyněk Ulčák 
BIOLOGICKÝ UNIVERSALISMUS EMANUELA HRUŠKY

72 – 83

Raquel Franklin Unkind 
ŽIDOVSKÁ AUTONÓMNA OBLASŤ A ČESKOSLOVENSKÍ ŽIDIA: HANNES MEYER O BIROBIDŽANE 

84 – 105

Ivan Pilný, Peter Szalay, Daniela Cebecauerová 
BEHRENS POD POVRCHOM. REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM NEOLOGICKEJ SYNAGÓGY V ŽILINE

106 – 121

Jana Pohaničová 
ŠTÝLOVÉ VARIÁCIE V KOMORNOM PREVEDENÍ. RODINNÉ HROBKY V DIELE MICHALA MILANA HARMINCA

122 – 135

Richard Kittler, Stanislav Darula 
VÝZNAM GEOMETRIE PRAVOUHLÉHO TROJUHOLNÍKA PRE TEÓRIU PROPORCIE V ARCHITEKTÚRE: ZLATÝ REZ A JEHO UPLATNENIA

134 – 139

RECENZIE