A&U, XLVII, 2013, 3–4

144 – 169

Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Andrášiová, Nina Bartošová  
IDENTITA A DIFERENCIA: MONITOROVANIE A HODNOTENIE NAJVÝZNAMNEJŠÍCH DIEL MODERNEJ ARCHITEKTÚRY NA SLOVENSKU

170 – 181

Alexandra Rumanovská 
POZÍCIA ARCHITEKTÚRY NESKOREJ MODERNY V NEMECKOM PAMIATKOVOM ZÁKONE
POROVNANIE S PROBLEMATIKOU NA SLOVENSKU

182 – 199

Sonja Ifko, Matevž Juvančič, Tadeja Zupančič
ARCHITEKTONICKÉ DEDIČSTVO POVOJNOVÉHO MODERNIZMU V SLOVINSKU AKO TURISTICKÝ PRODUKT

200 – 213

Konstanze Sylva Domhardt  
TRADÍCIA PLÁNOVANIA POKRAČUJE: SPOLOČENSKÁ AGENDA „FUNKČNÉHO MESTA“

214 – 231

Denis Haberland, Veronika Kapišinská
ŠÍPKOVÁ RUŽENKA FUNKCIONALIZMU? ZOTAVOVŇA MORAVA V TATRANSKEJ LOMNICI A TUBERKULÓZNE SANATÓRIUM V KVETNICI

234 – 253

Petr Vorlík 
INTERIÉR HORSKÉHO HOTELU A TELEVIZNÍHO VYSÍLAČE JEŠTĚD

254 – 265

Ján Krcho 
OD VOJENSKÝCH PEKÁRNÍ PO KULTURPARK: K PROBLEMATIKE OBNOVY BÝVALÉHO AREÁLU VOJENSKÝCH SKLADOV V KOŠICIACH

266 – 279

Pavol Paňák 
REKONŠTRUK CIA A DO STAV BA AREÁLU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE V BRATISLAVE

280 – 281

RECENZIA