A&U, XLVIII, 2014, 3 – 4

118 – 119

EDITORIÁL

120 – 135

Jan Zikmund
VIBRACE V MEZIČASE
NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SITUACI POVÁLEČNÉ PRŮMYSLOVÉ ARCHITEKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

136 – 155

Sonja Ifko
PRIEMYSELNÉ ARCHITEKTONICKÉ DEDIČSTVO – PREHODNOTENIE PARAMETROV VÝSKUMU PRE AUTENTICKEJŠIE PRÍSTUPY OCHRANY

156  177

Erzsébet Urbán, Zorán Vukoszávlyev
ZÁCHRANA HODNÔT A VEREJNÉ ÚČELY V KONTEXTE MESTSKEJ OBNOVY
OCHRANA MAĎARSKÉHO PRIEMYSELNÉHO DEDIČSTVA A MOŽNOSTI JEHO OPÄTOVNÉHO VYUŽÍVANIA NA PRELOME NOVÉHO MILÉNIA  

178 – 201

Péter Haba 
NEZÁVISLÁ UNIVERZÁLNOSŤ
POKUSY O SYSTEMATIZÁCIU V MAĎARSKEJ PRIEMYSELNEJ ARCHITEKTÚRE V RANOM OBDOBÍ KÁDÁROVEJ VLÁDY

202 – 213

Rolf Kühn 
LUŽICKÁ JAZERNÁ OBLASŤ
VÝCHODONEMECKÝ PROJEKT NA TRANSFORMÁCIU PRIEMYSELNEJ KRAJINY POVRCHOVÝCH BANÍ

214 – 235

Nina Bartošová 
PRIEMYSELNÉ DEDIČSTVO DYNAMITKY VERZUS TRADIČNÁ PAMIATKOVÁ OCHRANA
AKTUALIZOVANIE TEORETICKÝCH VÝCHODÍSK

236 – 249

Veronika Kapišinská, Denis Haberland
TECHNICKÉ DIELA V AREÁLI SANATÓRIA NA LIEČBU TBC VO VYŠNÝCH HÁGOCH

250 – 269

Katarína Haberlandová  
OD TECHNICKEJ KRÁSY K ESTETIKE MODERNY A SPÄŤ: NEREALIZOVANÉ PRIEMYSELNÉ STAVBY JOSEFA MAREKA V KONTEXTE VÝVOJA MODERNEJ ARCHITEKTÚRY 1900 – 1939

270 – 285

Ľubomír Zeman, Martin Pospíšil 
TECHNICKÝ PROVOZ LÁZNÍ S POUŽITÍM OCELO-LITINOVÝCH KONSTRUKCÍ V KARLOVÝCH VARECH

286 – 291

FÓRUM 

292 – 295

RECENZIE