A&U, XLIX, 2015, 1 – 2

3 – 5

EDITORIÁL 

HISTORIOGRAFICKÉ INTERPRETÁCIE A METAINTERPRETÁCIE ARCHITEKTÚRY 

6 – 25

Rostislav Švácha
AMATÉRSKÁ INTERPRETACE ARCHITEKTURY
SOLITÉRY A SÍDLIŠTĚ V ČESKÉM DENNÍM TISKU, 1868 – 1989

26 – 43

Ondřej Beneš, Oldřich Ševčík
RECEPCE A INTERPRETACE ARCHITEKTURY: TELEVIZNÍ VĚŽ A HOTEL JEŠTĚD A TELEVIZNÍ VĚŽ                          V PRAZE-ŽIŽKOVĚ

44 – 63

Matúš Dulla
INTERPRETÁCIA MONOGRAFIOU
BIOGRAFICKÝ ŽÁNER V NOVÝCH VEĽKÝCH PUBLIKÁCIÁCH O VÝZNAMNÝCH SLOVENSKÝCH ARCHITEKTOCH

64 – 81

Jarmila Bencová 
INTERPRETAČNÉ NÁNOSY ARCHITEKTÚRY A DOM SLUŽBY BAŤA V BRATISLAVE

82 – 103

Henrieta Moravčíková 
NEVIDITEĽNÉ ARCHITEKTKY: PRVÁ GENERÁCIA ŽIEN V SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRE

TEORETICKÉ INTERPRETÁCIE A METAINTERPRETÁCIE ARCHITEKTÚRY

104 – 119

Marián Zervan 
ANALÝZA INTERPRETAČNÝCH POSTUPOV V KNIHE PETRA EISENMANA TEN CANONICAL BUILDINGS

120 – 143

Monika Mitášová 
FORMA A JEJ RECEPCIA V ARCHITEKTÚRE NA PRÍKLADE AREÁLU VYSOKEJ ŠKOLY POĽNOHOSPODÁRSKEJ V NITRE 

FILOZOFICKÉ INTERPRETÁCIE A METAINTERPRETÁCIE ARCHITEKTÚRY  

144 – 153

Ladislav Tkáčik 
ZMYSEL DOMU                                                                        K LEVINASOVMU VÝZNAMU PRE MYSLENIE O ARCHITEKTÚRE