A&U, XLIX, 2015, 3 – 4 

156  165

Karel Maier
VIZE, PLÁNOVÁNÍ A STRATEGIE ROZVOJE MĚST: PŘÍKLAD PRAHY

 17

Jana Zdráhalová
TRANSFORMACE VNITŘNÍHO MĚSTA V OBDOBÍ POSTSOCIALISMU, PŘÍPADOVÁ STUDIE HOLEŠOVICE, PRAHA 

180  197

Melinda Benkő
ŽIVOTNOSŤ VEĽKÝCH PREFABRIKOVANÝCH SÍDLISK POSTKOMUNISTICKÝCH MIEST: MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE

198  215

Oksana Chebina, Lyudmila Shevchenko
BULVÁR AKO TYP LINEÁRNEHO URBÁNNEHO PRIESTORU
HISTORICKÉ BULVÁRE POLTAVY (UKRAJINA) A MONSU (BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO)

216  239

Katarína Andrášiová, Matúš Dulla, Katarína Haberlandová, Henrieta Moravčíková, Laura Pastoreková, Peter Szalay
PLÁNOVANÉ NEPLÁNOVANÉ MESTÁ: MODERNÉ URBANISTICKÉ KONCEPCIE V TRADIČNEJ MESTSKEJ ŠTRUKTÚRE

240 – 257

Ana Tostões
K NOVEJ MONUMENTALITE: TVORBA URBÁNNEJ KULTÚRNEJ KRAJINY 

258 – 273

Nina Stevanović
INTERPRETÁCIA ARCHITEKTONICKÝCH A KULTÚRNYCH HODNÔT DEDIČSTVA V PROCESE REVITALIZÁCIE

274 – 285

Katarina Andjelkovic 
EXPERIMENTOVANIE S ČASOVOSŤOU A FILMOVÉ TECHNIKY AKO ALTERNATÍVNY PRÍSTUP V ARCHITEKTÚRE

286 – 287 

RECENZIA