Transformation of the Ideas of Home

VÍTĚZSLAV SOMMER, MATĚJ SPURNÝ A JAROMÍR MRŇKA: ŘÍDIT SOCIALISMUS JAKO FIRMU TECHNOKRATICKÉ VLÁDNUTÍ V ČESKOSLOVENSKU, 1956 – 1989, 2019, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny. 296 s., ISBN: 9788074226748

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Download PDF