Phenomenon Vladimír Dedeček

Monika Mitášová Vladimir Dedeček: Interpretácie architektonického diela
2017, Bratislava: Slovenská národná galéria. 842 s.
ISBN: 978-80-8059-198-4

Monika Mitášová (ed .) Vladimir Dedeček: stávanie sa architektom
2017, Bratislava: Slovenská národná galéria. 354 p.
ISBN: 978-80-8059-200-4

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Download PDF