Velký představitel české a slovenské moderny: Adolf Benš (1894 – 1982) – život a dílo architekta, pedagoga

Vladimír Šlapeta: Adolf Benš (1894 – 1982). Architektonicé Dílo
Praha, Nadace Charty 77 2014, 288 p.
ISBN 978-80-2605-727-7

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Download PDF