Industrial heritage (of Bratislava) through various views

NINA BARTOŠOVÁ, KATARÍNA HABERLANDOVÁ: INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV/PAMÄTNÍKOV Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy
Bratislava, Vydavateľstvo STU 2016. 128 p.
ISBN 978-80-227-4658-8

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License