O BYTOVOM DRUŽSTEVNÍCTVE: Prečo bolo a nie je

9. 3. 2023  18.00

ARTFORUM, Kozia 40, Bratislava

Získať cenovo dostupné bývanie je rastúcim problémom u nás i v celej Európe. Zdá sa, že tento problém nedokáže riešiť komerčná výstavba a stále častejšie sa preto hovorí o alternatívnych spôsoboch financovania výstavby, ale aj užívania bytových domov. Jednou z nich je aj družstevná výstavba bytov, o ktorej dnes u nás príliš často nepočuť. Bytové družstevníctvo má pri tom na Slovensku, respektíve v Československu hlbokú tradíciu, ktorá siaha až do Rakúsko-Uhorskej monarchie. O tom čo vlastne bolo bytové družstevníctvo v Československu, ako sa menil jeho koncept, prečo nastal jeho útlm a ako ovplyvnilo nielen našu spoločnosť, ale aj architektúru budeme diskutovať s historičkou architektúry Katarínou Haberlandovou z Oddelenia architektúry Historického stavu SAV v Bratislave a historičkou Martou Edith Holečkovou z Ústavu pro súdobé dejiny AV ČR v Prahe. Obe hostky svoje výskumy publikovali v rámci aktuálneho monotematického čísla časopisu Architektúra & urbanizmus – Od filantropie k systému sociálneho štátu.

Podujatie vzniká v spolupráci s kníhkupectvom Artfórum Bratislava